header diensten Feijenoord

Adviseren

Wij adviseren de klant onder andere over de behandelmethode, het conserveringsmiddel en het verdere beheer en onderhoud van de behandelde delen. Het advies vindt plaats conform de normen NEN-EN 1090 en ISO 12944. Wij hebben tevens uitgebreide expertise op het gebied van aanbestedingen via EMVI en BVP.

afbeelding adviseren diensten Feijenoord

NEN-EN 1090

De NEN-EN 1090 is een geharmoniseerde productnorm, uitgegeven door de Europese Normalisatieorganisatie CEN. De NEN-EN 1090 omschrijft hoe stalen- en aluminium constructieonderdelen gemaakt moeten worden.

EMVI

EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Dit houdt in dat de opdrachtgever inschrijvingen voor het gevraagde product of de dienst selecteert op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit. Onder kwaliteit wordt publieksgerichtheid, duurzaamheid en risicobeheersing verstaan.

ISO 12944

De norm ISO 12944 beschrijft de bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van verfsystemen. Deze standaard wordt door ons gebruikt om de beste methode te selecteren en toe te passen voor corrosiebescherming van staalconstructies.

BVP

BVP staat voor Best Value Procurement en is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs. Bij BVP gaat het er om de best beschikbare expert te vinden die de opdracht kan uitvoeren. Om tot een maximaal resultaat te komen is het daarnaast van belang om los te laten en te vertrouwen in plaats van te controleren en beheersen. De opdrachtnemer neemt het voortouw voor de zaken die worden uitbesteed. 

5header3-home-Feijenoord

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten