• MV / BVP CERTIFICERINGEN
  • JARENLANGE ERVARING
  • SERVICE VAN A TOT Z
  • MILIEUBEWUST WERKEN

« Terug

Wat is system engineering en wat kun je ermee bereiken?

Feijenoord-Straal_Wat-is-system-engineering-en-wat-kun-je-ermee-bereiken_2.jpg08 jan

Van ieder project wordt stap voor stap bijgehouden in welke fase de renovatie zich bevindt, aan welke vereisten wordt voldaan, wie bepaalde werkzaamheden heeft verricht en wat de daaraan gekoppelde garanties zijn. Allemaal rapporten die tot voor kort nog handmatig aan het bouwrapport moesten worden toegevoegd. Met behulp van system engineering zijn de handmatige acties niet langer nodig. Maar wat is system engineering concreet en wat voegt het toe aan de huidige manier van werken?

Renovatieprojecten waarbij system engineering al een rol heeft gespeeld

“VolkerRail gebruikte het system engineering. Normaal werd dat allemaal papiermatig aangeleverd. Dus dan schrijf je een rapport, dat wordt gekopieerd, gescand, nagelezen en aan het eind verwerkt in het systeem,” legt Nico Burggraaf, directeur van Straal- en schildersbedrijf Feijenoord BV uit. Een heel bewerkelijk proces dus. Toen VolkerRail met een nieuw systeem ging werken, besloot Feijenoord daarbij aan te haken. “Het huidige system engineering werd door VolkerRail voor het eerst gebruikt in een pilot bij de renovatie van de Galecopperbrug in Utrecht. Rijkswaterstaat was erg enthousiast over deze manier van werken en daarom werd het systeem verder ontwikkeld. Tot op heden werkten we gedeeltelijk met system engineering. We leverden bijvoorbeeld nog wel steeds de scans aan. Bij de renovatie van de Waalbrug, dat voor de komende twee jaar op de agenda staat, dan willen we rechtstreeks met dat systeem gaan werken.”

Neem contact op

Tussentijds inzicht

In de oude situatie werd gewerkt met een projectregistratieboek. “Tijdens het proces worden in dit registratieboek alle gegevens ingevuld. Het gaat dan om wat vastgelegd moet worden met inspecties en met metingen en dat soort zaken. Eigenlijk worden alle eisen uit het bestek dus aangetoond met zo’n rapport. En die vastlegging van het rapport, dat gebeurt dan op papier.” Met system engineering is dat straks niet meer nodig. De klant kan uiteraard wel een gedrukte versie van het rapport krijgen, maar het is ook mogelijk om tussentijds de vorderingen van het project te volgen en uitkomsten van metingen en inspecties te zien.

“Is je project dus voor 30% gevorderd, dan betekent dit dat ook de rapportage voor 30% gereed is.”

Neem contact op

Rapportages groeien mee gedurende het project

De voortgang in kunnen zien, is niet het enige voordeel van system engineering. Iedere meting, inspectie of vordering wordt toegevoegd aan de database. Deze gegevens worden vervolgens door het systeem verwerkt tot een rapportage. “Is je project dus voor 30% gevorderd, dan betekent dit dat ook de rapportage voor 30% gereed is. In de rapportage toon je onder meer aan dat je aan alle eisen voldoet, die vooraf in het bestek zijn vastgelegd. Betalingen kun je hierdoor eerder laten vrijgeven, want ze hebben de rapportage al.”

Neem contact op

« Terug

Scroll naar boven